dimarts, 10 de novembre de 2020

GALLEDA, AIGUA, REFLEX

 Ens trobem en la recta final del primer trimestre en la matèria de Dibuix Artístic, que l'hem dedicat al dibuix de formes naturals, volums i objectes. Per tal de preparar l'alumnat de cara el trimestral i fer incidència en aspectes de llum, tractament gràfic i composició, procuro posar activitats senzilles però clau, que els permeti reforçar coneixements de dibuix que han anat assolint al llarg de les setmanes. Aquesta prova PAU n'és un exemple, per la seva senzillesa i contundència. La proposta demanava a l'alumnat realitzar una composició exclusivament amb tres elements lliurement interpretables: galleda, aigua i reflex, i que el conjunt de l'escena fos poètic i evocador, així com versemblant, per tant s'havia de treballar el punt de llum de manera realista, i sense desproporcions ni deformacions ni res més anecdòtic. A més afegia el component de l'aigua i del reflex com a punt fort per a aquells perfils que volen lluir-se amb un alt nivell de dibuix.  L'enunciat queda prou obert perquè l'alumnat el pugui interpretar de moltes maneres. En aquest tipus d'exercicis fets sota pressió, l'alumnat aprèn a aplicar de forma àgil i eficaç aquelles estratègies graficoplàstiques que li permeten resoldre de manera eficaç un repte de dibuix, a partir d'uns condicionants inicials i amb un temps limitat. Els dibuixos estan resolts tots en papers de 50x70 cm, en una hora a classe. Tot seguit us passo fotos dels millors resultats:

dissabte, 31 d’octubre de 2020

COMPOSICIÓ AMB FLORS: ESTRATÈGIES COMPOSITIVES

A finals d'octubre, i just abans dels exàmens parcials de la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat de l'Institut Jaume I de Salou, vam realitzar una sèrie d'activitats de selectivitat com a simulacres d'examen de dibuix. En aquest primer trimestre dedicat als objectes, els volums i les formes naturals, aquests tipus d'exercicis de selectivitat suposen un entrenament per als alumnes, però també els possibilita aplicar estratègies apreses durant el trimestre, en reptes que han de resoldre de memòria, i sota pressió amb un temps limitat d'una hora i mitja (tal com es fa a les PAU).


L'exercici consistia en analitzar gràficament la imatge d'una flor (foto que adjunto), que ja presentava unes simetries radials i centrals molt particulars, i després demanava a l'alumnat la creació d'una composició a partir d'algunes de les estratègies compositives estudiades: fragmentació, repetició, distorsió, deformació..., sense perdre el referent que la prova imposa. Com que de tant en tant van sortint enunciats que demanen fragmentar una fotografia, vaig pensar que seria bona idea recuperar aquesta activitat que funciona força bé i encaixa perfectament amb el tema del trimestre. Aquí us deixo resultats d'aquell dia:


PORTEM EL DIBUIX DESCRIPTIU AL LÍMIT: PRÀCTICA DE DIBUIX CIENTÍFIC

A finals del mes d'octubre, a la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat de l'Ins Jaume I de Salou, ens endinsem en el dibuix descriptiu de formes naturals i objectes, que és el tema del primer trimestre. Després d'estudiar exemples de l'àmbit del dibuix científic, vaig proposar aquesta pràctica a partir de l'observació del natural d'una planta amb flors. Es tracta doncs d'un exercici de màxima precisió i concentració, on s'han d'afinar les habilitats descriptives, sense entrar en subjectivitats exagerades, ni simplicitats geometritzants. Amb aquesta proposta tanquem el dibuix descriptiu i durant el novembre treballarem el dibuix expressiu i interpretatiu per tal de desenvolupar la personalitat artística de cada alumne. Sense deixar de banda la pràctica de proves de selectivitat.

A classe vam treballar les diferències entre el dibuix artístic i científic, amb mostres de les dues especialitats. A la selectivitat ha sortit de forma més aviat secundària, però és una possible via professional que no podem desmerèixer. Aquest exercici de dibuix científic pretén explicar de forma gràfica i amb claredat, com és una planta, la seva tija, la seva fulla, la seva flor, els pètals, les diferents parts i les textures, amb el màxim detall possible. Aquest apartat ens permet treballar a classe la relació entre la biologia i el dibuix, i xafardejar la feina d'il.lustradors científics de l'APIC o estudiar el cas de Jordi Sabaté Pi i els seus dibuixos. També vam estar mirant una mica la història del dibuix científic a través d'imatges i d'exemples i vam veure les diferències entre el dibuix artístic inspirat en plantes i el dibuix científic. Aquests van ser els millors resultats:

PRÀCTICA DE DIBUIX DESCRIPTIU A TRAVÉS DEL COLOR: FRUITES

Durant aquest primer trimestre de la matèria de Dibuix Artístic de 2n de batxillerat, a l'Institut Jaume I de Salou, el tema de treball són les formes naturals, els volums i els objectes. Amb les primeres activitats de selectivitat proposades a l'alumnat, aquest pren consciència de les seves mancances i dels seus punts forts. Per tal de poder estudiar com transmetre volum a través del color, d'una forma més pausada i amb un ritme més tranquil, vaig proposar aquesta activitat. La pràctica consisteix en dibuixar del naturals fruites i objectes a través del llapis aquarel.lable o directament l'aquarel.la, en un format més petit, la làmina A3, per a que l'alumnat perfeccioni la seva habilitat tècnica i les proves PAU vagin millorant. Li vam dedicar unes 4 sessions. Ja sabem que a selectivitat no podem portar tècnica humida, però va ser un bon exercici per agafar confiança, i aprofundir en aspectes de composició, encaix intuïtiu i clarobscur amb color. Tot seguit us passo imatges dels millors resultats:

POM DE PORTA EN UN ESPAI EVOCADOR

Avançant amb el Dibuix Artístic de 2n de batxillerat a l'Institut Jaume I, en concret 
en el primer trimestre, que l'hem dedicat al dibuix de formes naturals, volums i objectes, vaig proposar la resolució d'aquest repte de la selectivitat. Com sempre, és una activitat que es va realitzar en dues sessions d'una hora cadascuna. Són enunciats de dibuix pensats per a ser executats en una hora i poc més. És doncs la tercera prova PAU que els nostres estudiants van fer i alguns ja comencen a dominar estratègies de dibuix aptes i àgils per a aquest tipus de pràctiques.

L'exercici consisteix en reproduir de forma versemblant i realista una foto d'un pom de porta molt suggerent, però l'enunciat demana específicament canviar la direcció del focus lumínic (així es posa a prova el nivell tècnic i descriptiu de l'alumnat), i després proposa continuar la composició amb un espai evocador i no realista (per avaluar-ne la capacitat creativa i d'interpretació). Us mostro la imatge de l'enunciat i tot seguit les fotos d'alguns dels treballs: